czwartek, 20 września 2012

Ŝĉavno kaj Struga

Kiel mi skribis antaŭe, marde mi promenis al apudaj urbetoj kaj vilaĝoj.  Ŝĉavno-Zdruj povas esti konata por esperantistoj, ĉar ekde jaroj ĉiu somere okazas ĉi tie esperanta feriado.
Mi trovis kelkajn esperantajn objektojn. Nomo de Zamenhof estas ĉe tabulo sur Zakład Przyrodoleczniczy (mi ne certas kiel tion traduki, eble "domo de naturkuracado").
Du aliaj troviĝas en Sveda Parko. Unua estas memortabulo sur ŝtonego en parko.
Dua estas skribaĵo sur domo "Franciszek" en kiu loĝis Ludoviko Lazaro Zamenhof  en 1901 jaro.
Sur ĉiu tabulo skribita estas alia dato - 1901, 1902 aŭ 1912 jaro. Mi ne scias, ĉu Zamenhof tiel ofte vizitis Ŝĉavno, aŭ ĉu ie estas eraro.
Vetero estis bona, do post vizito en Ŝĉavno mi decidis iri ankaŭ al Lubomino kaj Struga, apudaj vilaĝoj.
Interese, ke en tombejo en Struga estas kvarlingvaj memortabuloj. Ili pole, germane, france kaj slave (mi ne scias kia lingvo tio estas, eble bosna, serba aŭ kroata) rememorigas pri batalo, kiu okazis sur proksimaj kampoj dum napoleonaj tempoj.

Jak pisałam wcześniej, we wtorek wybrałam się do pobliskich miasteczek i wsi. Szczawno-Zdrój może być znane esperantystom, bo od lat w lecie odbywają się tu wczasy esperanckie.
Znalazłam w mieście kilka obiektów esperanckich. Nazwisko Zamenhofa znajduje się na tablicy przy Zakładzie Przyrodoleczniczym. Dwie inne tablice mieszczą się w Parku Szwedzkim - jedna na przydrożnym głazie, druga na willi "Franciszek", w której mieszkał Ludwik Łazarz Zamenhof w 1901 roku. Na każdej z tablic jest inna data - 1901, 1902 lub 1912 rok. Nie wiem, czy Zamenhof tak często odwiedzał Szczwno, czy na którejś z tablic jest błąd.
Pogoda była ładna, więc po wizycie w Szczawnie zdecydowałam iść dalej do pobliskich wsi, Lubomina i Strugi. Ciekawe, że na cmentarzu w Strudze umieszczone zostały tablice pamiątkowe w czterech językach. Przypominają one po polsku, niemiecku, francusku oraz słowiańsku (nie wiem, w jakim języku jest ta tablica, chyba bośniackim, serbskim albo chorwackim) o bitwie, która miała miejsce na pobliskich polach w czasach napoleońskich.

0 komentarze:

Prześlij komentarz