środa, 5 września 2012

Stereotipoj

En Pollando estas multe da stereotipoj pri Rusio kaj rusoj. Ekzemple ke ili multe drinkas kaj ĉiam estas malvarme. Ni eĉ havis taskon pri tio, kiam rusoj estis ĉe ni en Vroclavo. Laŭ mia opinio tiuj stereotipoj ne veras aŭ veras nur iomete. Dum nia projekto evidentiĝis, ke poloj drinkas pli multe ol rusoj kaj en Kaliningrado estas preskaŭ same varme kiel en nia urbo.
Kompreneble Rusio estas grandega lando, krom Kaliningrad estas ankaŭ aliaj partoj kaj eble rusoj, kiuj ni ekkonis, estis strangaj, sed tamen mi pensas, ke ni ne devus kredi en stereotipoj. Ni mem devus veturi kaj konatiĝi kun aliaj landoj kaj homoj.
Eĉ en Kaliningrado mem estas multe da diferencoj. Prezoj por poloj estas tre altaj kaj manĝaĵo ne ĉiam estas sufiĉe bona. Ofte rusoj veturas al Pollando kaj aĉetas viandon en polaj vendejoj. Prezoj estas altaj, sed mi supozas, ke salajroj estas similaj al polaj, do mi ne scias kiel rusoj vivas. Surstrate estas multe da maljunuloj, kiuj vendas legomoj kaj fruktoj.
Tio estas nur kelkaj miaj impresoj post kvin tagoj en Kaliningrado. Por pli bone ekkoni landon kaj homojn, mi certe bezonas pli multe da tempo.
W Polsce panuje wiele stereotypów na temat Rosji i Rosjan. Na przykład, że oni dużo piją i ciągle jest u nich zimno. Mieliśmy nawet na ten temat zadanie, kiedy Rosjanie byli u nas we Wrocławiu. Według mnie te stereotypy nie są prawdziwe lub sprawdzają się tylko częściowo. W czasie naszego projektu okazało się, że Polacy piją więcej od Rosjan i że w Kaliningradzie jest prawie tak samo ciepło jak we Wrocławiu.
Oczywiście Rosja jest ogromnym krajem, oprócz Kaliningradu istnieją też inne rejony i być może Rosjanie, których poznałam, byli dziwni, ale myślę jednak, że nie powinniśmy wierzyć w stereotypy. Sami powinniśmy jeździć i zapoznawać się z innymi krajami i ludźmi.
Nawet w samym Kaliningradzie było dużo różnic. Ceny dla Polaków były bardzo wysokie, a jedzenie nie zawsze dobre. Często Rosjanie jeżdżą do Polski i kupują mięso w polskich sklepach. Ceny są wysokie, ale przypuszczam, że płace są podobne do polskich, więc nie wiem jak żyją Rosjanie. Na ulicach można spotkać wiele staruszek i staruszków, którzy sprzedają warzywa i owoce.
To tylko kilka moich wrażeń po pięciu dniach w Kaliningradzie. Żeby poznać kraj i ludzi zdecydowanie potrzebuję więcej czasu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz