czwartek, 6 września 2012

Anna German

Kiel infano kaj poste mi kelkfoje aŭdis pri Anna German, sed mi konis nenian kanton. Mi eĉ ne sciis, ke ŝi loĝis en Vroclavo kaj Nowa Ruda. Jam kiam mi estis ĉe universitato, mi aŭskultis ŝin kantantan belan poemon "Выхожу один я на дорогу" de Miĥail Lermontov. Kanto plaĉas al mi, sed estas tre trista. Mi trovis poste ankaŭ alian ŝian kanton, iomete pli viglan, sed ankaŭ tristan. Ĝi nomiĝas "А он мне нравится", kio signifas "Li plaĉas al mi". Nun mi konstante ĝin zumas: Anna German - "А он мне нравится"
А он мне нравится, нравится, нравится
И для меня на свете друга лучше нет
Jako dziecko i później kilkakrotnie słyszałam o Annie German, ale nie znałam żadnej piosenki. Nie wiedziałam nawet, że mieszkała we Wrocławiu i w Nowej Rudzie. Już kiedy byłam na uniwersytecie, usłyszałam w jej wykonaniu wiersz "Выхожу один я на дорогу" Michaiła Lermontowa. Utwór podoba mi się, lecz jest bardzo smutny. Później znalazłam też inną jej piosenkę, troszkę żywszą, ale też smutną. Nazywa się "А он мне нравится", co znaczy "A on mi się podoba". Teraz ciągle ją nucę:
 Anna German - "А он мне нравится"

0 komentarze:

Prześlij komentarz