poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Kaliningrado atendas

Morgaŭ mi jam estos en Kaliningrado, hodiaŭ vespere mi veturas al Vroclavo, ĉar nia trajno estos tre frue, je 5 horo matene. Mi ne prenas mian komputilon, do verŝajne mi ne havos interreton tie. Ankaŭ mi ne uzos mian poŝtelefon, ĉar mi aŭdis, ke minuto de interparolo kostas 13 zlotojn aŭ eĉ pli.
Rusoj estas tre amikemaj, do mi pensas, ke ĉio estas en ordo, eble krom kondiĉoj en studenthejmo. Mi esperas, ke post reveno mi havos iom da tempo por ripozi, ĉar verdire dum nunaj ferioj mi preskaŭ ne havis tempon nur por mi. Ankoraŭ mi ne certos, ĉu tio eblos, ĉar miaj amikinoj planas novan vojaĝon septembre.
Ĝis revido post mia reveno de Kaliningrado! до свидания!
Jutro będę już w Kaliningradzie, dzisiaj wieczorem jadę do Wrocławia, bo nasz pociąg będzie jutro bardzo wcześnie, o 5 rano. Nie biorę komputera, więc najprawdopodobniej nie będę miała tam internetu. Nie będę też używać komórki, bo słyszałam, że minuta rozmowy kosztuje 13 zł albo nawet więcej.
Rosjanie byli bardzo mili, przyjaźnie nastawieni, więc myślę, że wszystko będzie w porządku, może prócz warunków w akademiku. Mam nadzieję, że po powrocie będę miała trochę czasu na odpoczynek, bo prawdę mówiąć w czasie tych ferii prawie nie miałam czasu tylko dla siebie. Jeszcze nie jestem pewna, czy to będzie możliwe, bo moje przyjaciółki planują nowy wyjazd we wrześniu.
Do zobaczenia po moim powrocie z Kaliningradu! до свидания!

0 komentarze:

Prześlij komentarz