niedziela, 12 sierpnia 2012

Al patrujo

Post hodiaŭa noktomezo, ĉirkaŭ 1 horo, mi revenis al Pollando post unu kaj duono de monato en Slovakio. Mi tre bedaŭras, ke mi devis jam reveni, sed ĉi tie en patrujo atendas min gravaj aferoj. Se ĉio estos bone, post kelkaj tagoj mi povos viziti por kelkaj tagoj Rusio. Tio estis mia revo ekde longe kaj mi ĉiam ne havis eblecon aŭ emon por vojaĝo. Nun hazarde mi eksciis, ke mi povas partopreni projekton de pola-rusa kunlaboro, do kompreneble mi aliĝis. Pro tio mi devis lasi Slovakion kaj rapide reveni por prizorgi dokumentaron necesan por ricevi rusan vizon.
Dum hieraŭa aŭtobusa kaj trajna veturado (5-foje ni devis ŝanĝi veturilon, ni veturis per 2 aŭtobusoj kaj 4 trajnoj) mi multe rememorigis ĉiujn niajn aventurojn en Slovakio kaj homojn, kiujn mi renkontis. Se ne kelkaj problemoj, tio povus esti unu el la plej bonaj ferioj en mia vivo. Loko estis ĉarma kaj homoj ankaŭ, mi bone pasigis tempon ĉi tie. Mi esperas, ke iam mi revenos al Partizanske.

Dzisiaj po północy, koło pierwszej, wróciłam do Polski po 1,5 miesiąca na Słowacji. Bardzo żałuję, że musiałam już wrócić, ale tutaj w ojczyźnie czekają na mnie ważne sprawy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za kilka dni będę mogła na kilka dni odwiedzić Rosję. To było moim marzeniem od dawna i nigdy nie miałam możliwości lub chęci, żeby je spełnić. Teraz przypadkiem dowiedziałam się, że mogę wziąć udział w projekcie polsko-rosyjskiej współpracy, więc oczywiście dołączyłam. Dlatego musiałam opuścić Słowację i szybko wrócić, aby zadbać o dokumenty niezbędne do otrzymania rosyjskiej wizy.
W czasie wczorajszej autobusowej i kolejowej podróży (5 razy musieliśmy zmienić pojazd, jechaliśmy 2 autobusami i 4 pociągami) dużo wspominałam nasze wszystkie przygody na Słowacji i ludzi, których spotkałam. Jeśli nie kilka problemów, to mogłyby być jedne z najlepszych wakacji w moim życiu. Miejsce było urocze, ludzie również, dobrze spędziłam tu czas. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do Partizanskiego.

0 komentarze:

Prześlij komentarz