czwartek, 9 sierpnia 2012

En Bratislavo

Hieraŭ ni havis ekskurson ĝis Bratislavo. Nia ĉiĉeronino estis esperantistino Eva, ŝi montris al ni ĉiujn la plejn gravajn partojn de ĉefurbo. Ni vizitis kastelon, ĝardenon de slovaka prezidanto kaj ni promenis laŭ belaj, bratislavaj stratetoj. Ni estis ankaŭ en loko, kie estas bone videbla aŭstra landlimo. Poste ni manĝis bongustajn haluŝkojn, nacian slovakan manĝaĵon. Ni revenis hejmen vespere, dormante en aŭtomobilo, lacaj post longa tago plena de atrakcioj.
Antaŭ vespermanĝo telefonis al mi patrino, tio estis agrable, sed iomete strange, ĉar mi preskaŭ ne havas kontakton kun mia familio, ekde mi forveturis al Slovakio, nur mi interŝanĝis kelkaj SMSoj kun patrino.
En oficejo ni nun aldonas dosierojn al Medioteko kaj unu el kantoj mi ekde kelkaj tagoj ĉiam zumas:
Eblas en kaŝ' la silenton de arbar'
Havi por via dom'
Estas garantio, indas la far'
Akiros ĝin plej ruza hom'!
TEAM - Reklamo al silento
Slovake kanto sonas tiel:  TEAM - Reklama na ticho
Interese, ke tiu grupo komence kantis esperante kaj poste ili estis famaj en tuta Ĉeĥoslovakio. TEAM estas nun unu el la plej konataj slovakaj muzikgrupoj. Ni eĉ ekaŭdis tiun ĉi kanton en radio dum voje al Bratislavo. Dum SES mi ekkonis ilian manaĝeron, li estas esperanta instruisto kaj li skribis mian lernolibron kaj tekstoj de kantoj por TEAM.

Wczoraj mieliśmy wycieczkę do Bratysławy. Naszą przewodniczką była esperantystka Eva, pokazała nam wszystkie najważniejsze części stolicy. Odwiedziliśmy zamek i ogród prezydencki oraz przespracerowaliśmy się pięknymi, bratysławskimi uliczkami. Byliśmy także w miejscu, gdzie dobrze widać austriacką granicę. Później zjedliśmy smaczne bryndzové halušky, narodową słowacką potrawę. Do domu wróciliśmy wieczorem, śpiąc w samochodzie, zmęczeni i śpiący po dniu pełnym atrakcji.
Przed kolacją dzwoniła do mnie mama, co było miłe, ale dość dziwne, bo od wyjazdu na Słowację prawie nie miałam kontaktu z rodziną, tylko wymieniłam kilka SMSów z mamą. Dodajemy teraz w pracy pliki do Mediateki i jedną z piosenek od kilku dni cały czas nucę:
Môžete ho zohnať len pod rukou
Nádherné ticho hôr
Výberové ticho zo zárukou
Získa ho kto príde skôr
TEAM - Reklamo al silento
Po słowacku piosenka brzmi tak: TEAM - Reklama na ticho
Ciekawe, że ten zespół na początku śpiewał po esperancku i później stał się sławny w całej Czechosłowacji. TEAM jest jednym z najbardziej znanych słowackich grup muzycznych. Nawet słyszeliśmy tę piosenkę w radio w drodze do Bratysławy. W czasie SES poznałam ich menadżera, jest on nauczycielem Esperanta i napisał mój podręcznik oraz teksty piosenek TEAM.

0 komentarze:

Prześlij komentarz