wtorek, 12 czerwca 2012

Maĉo kun Rusio

Hodiaŭ estis tre grava tago por ĉiuj poloj. Ni ludis kun Rusio kaj bonŝance ni ne malvenkis, do ni plu havas ŝancon eliri el nia grupo A. Dum tuta tago ĉie homoj parolis preskaŭ nur pri maĉo. Eĉ Donald Tusk kun ministroj kriis kaj kantis dum kunsido de estraro, havante en manoj blankan-ruĝan koltukon. Bedaŭrinde kelkaj homoj pensis pli multe pri politiko kaj nia malfacila pasinteco kun Rusio, anstataŭ ĝui sportan etoson. Min tre ĝojas bona formo de polaj futbolistoj.
Mi hodiaŭ revenis ĝis Vroclavo kaj vidis multe da ĉeĥoj kaj grekoj. Ili estis kolore vestitaj kaj pentritaj. Eĉ pluvo ne malhelpis al ili admiri belan centron de Vroclavo. Ĉeĥoj hodiaŭ venkis, tio povas helpi al poloj. Kaj nun en nia grupo estas interesa situacio, ĉar plu neniu scias, kiu venkos.
Dzisiaj był bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków. Graliśmy z Rosją i na szczęście nie przegraliśmy, więc dalej mamy szansę na wyjście z naszej grupy A. Cały dzień wszędzie ludzie rozmawiali o meczu. Nawet Donald Tusk z ministrami krzyczał i śpiewał na posiedzeniu rządu, z biało-czerwonymi szalikami. Niestety niektórzy myśleli więcej o polityce i naszej trudnej przeszłości z Rosją, zamiast cieszyć się sportową atmosferą. Ja cieszę się dobrą formą polskich piłkarzy.
Wróciłam dzisiaj do Wrocławia i zobaczyłam wielu czeskich i greckich kibiców. Byli kolorowo ubrani i wymalowani. Nawet deszcz nie przeszkodził im w podziwianiu pięknego centrum Wrocławia. Czesi dzisiaj wygrali, co może pomóc Polakom. Teraz mamy w grupie interesującą sytuację, bo wciąż nie wiadomo, kto wygra.

0 komentarze:

Prześlij komentarz