wtorek, 11 lutego 2014

10 miloj da zlotoj

Iu homo akuzis mian laborejon, ke ni ŝtelis lian monon. Kaj temas pri vere granda sumo - 10 miloj da zlotoj. Mi neniam vidis tiel multe da mono kaj mi ne kredas, kiel iu povas esti tiel stulta por lasi ĝin en sia jako aŭ mantelo. Des pli, ke ĉie estas skribita peto ne lasi multekostajn aĵojn en vestaĵoj, ĉar ni ne respondecas pri ili. Polico jam okupiĝas pri tiu afero kaj eble mi povus kalkuli tion kiel sekva malbona afero, sed mi tion ne faros. Afero estas tiel stulta kaj nekredebla, ke mi eĉ ne povas pritrakti ĝin serioze. Kaj tio estis ĉefa temo de niaj hodiaŭaj ŝercoj.
Telefonoj. Je unu mi atendas plu, sed eble tio estas bona signo, ke ili ne telefonas al mi. Sed antaŭ kelkaj horoj telefonis al mi alia homo kaj invitis morgaŭ al interparolo. Interese, ĉu mi ricevos tiun laboron. Se ne, do mi almenaŭ estos pli sperta pri similaj interparoloj kaj eble sekvatempe mi ne faros samajn erarojn.

Jakiś człowiek oskarżył moje miejsce pracy o kradzież. A chodzi o naprawdę sporą sumę - 10 tys. zł. Nigdy nie widziałam tak dużo pieniędzy i nie wierzę, że ktoś może być tak głupi i zostawić taką gotówkę w kurtce albo płaszczu. Tym bardziej, że wszędzie jest napisane, że za rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadamy i nie należy zostawiać drogocennych przedmiotów. Policja już zajmuje się sprawą i właściwie może mogłabym ją zaliczyć do mojej kolekcji nieszczęść, ale tego nie zrobię. Sprawa jest tak głupia i niewiarygodna, że nie mogę traktować jej poważnie. I był to główny temat naszych dzisiejszych żartów.
Telefony. Na jeden czekam wciąż, ale może to dobry znak, że nie dzwonią. Ale kilka godzin temu zadzwonił inny facet i zaprosił mnie jutro na rozmowę kwalifikacyjną. Ciekawe, czy dostanę tę robotę. Jeśli nie, to przynajmniej będę miała większe doświadczenie w podobnych rozmowach i może w przyszłości nie popełnię już tych samych błędów.

0 komentarze:

Prześlij komentarz