sobota, 4 maja 2013

Majfesto

Dum tuta semajno pluvetis kaj estis nebulo. Nur hodiaŭ aperis suno. Anstataŭ fari ion utilan dum tiu longa festa semajno (en Pollando 1 kaj 3 de majo estas festoj, pole nomataj "majówka", eble esperanta versio povas esti "majfesto"), mi kiel ĉiam faris nenion. Mi eĉ speciale restis hejme anstataŭ veturi iel, kiel mi ĉiam faris. Tio ne helpis. Eble mi finfine mi faros ion utilan, ĉar jam ne estas multe da tempo.
Merkede mi renkontiĝis kun amikinoj, ni parolis pri multaj aferoj. Ni kompreneble ankaŭ babilis pri someraj ferioj. Mi ankoraŭ ne havas certajn planojn, nur kelkaj ideoj, proponoj kaj devoj. Mi devas iel konkordigi ĉion, ĉar ferioj estas mallongaj kaj miaj monoj estas limigitaj. Ni ekvidos, kio estos finfine.

Przez cały tydzień kropiło i było mgliście. Dopiero dzisiaj pojawiło się słońce. Zamiast zrobić coś pożytycznego podczas majówki, jak zwykle nie zrobiłam nic. Nawet specjalnie zostałam w domu zamiast wyjechać gdzieś jak zwykle. Nie pomogło. Może wreszcie coś zrobię, bo zostało nie wiele czasu.
W środę spotkałam się z przyjaciółkami, rozmawiałyśmy o wielu sprawach. Oczywiście rozmowa zeszła również na wakacje. Jeszcze nie mam pewnych planów, tylko kilka pomysłów, propozycji i obowiązków. Muszę to wszystko jakoś pogodzić, bo wakacje są krótkie i moje fundusze ograniczone. Zobaczymy, co będzie.

0 komentarze:

Prześlij komentarz